Investor Relations

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 25 maj 2021

Transfer Group AB höll årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdsvägen 29, 182 33 Danderyd. 

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 10 maj 2021

Transfer Group AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdsvägen 29, 182 33 Danderyd.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 19 januari 2021

Transfer Group AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd. 

Kallelse till extra bolagsstämma