Investor Relations

Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 13 december 2021

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallades till extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021 klockan 10.00 i bolagets lokaler hos Amigo Alarm, Smidesvägen 10–12 nb, 171 41 Solna

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt
Bolagsordning 
Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag 
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan

Extra bolagsstämma 4 oktober 2021

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallades till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021, kl. 10.00 på Smidesvägen 10 i Solna. 

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 25 maj 2021

Transfer Group AB höll årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdsvägen 29, 182 33 Danderyd. 

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 10 maj 2021

Transfer Group AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdsvägen 29, 182 33 Danderyd.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 19 januari 2021

Transfer Group AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd. 

Kallelse till extra bolagsstämma