Investor Relations

Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 22 augusti 2023

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget"), höll extra bolagsstämma tisdagen den 22 augusti 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 11 maj 2023

Transfer Group höll årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 klockan 13.00 på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bilaga 1 Bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Extra bolagsstämma den 6 december 2022

Transfer Group höll extra bolagsstämma tisdagen den 6 december 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Warfvinges väg 35, 112 74 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna

Förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen

Villkor för teckningsoptioner i styrelseprogrammet

Villkor för teckningsoptioner i ledningsgruppsprogrammet

Extra bolagsstämma den 17 augusti 2022

Transfer Group AB (publ) höll extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Warfvinges väg 35, 112 74 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 17 maj 2022

Aktieägarna i Transfer Group AB kallades till årsstämma 17 maj 2022 klockan 13.00 på Comfort Hotell Solna på Evenemangsgatan 48, 169 56 Solna. 

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen
Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna
Villkor för teckningsoptioner i LTI 2022
Villkor för teckningsoptioner i styrelseprogrammet
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Förslagen ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 13 december 2021

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallades till extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021 klockan 10.00 i bolagets lokaler hos Amigo Alarm, Smidesvägen 10–12 nb, 171 41 Solna

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt
Bolagsordning 
Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag 
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan

Extra bolagsstämma 4 oktober 2021

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallades till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021, kl. 10.00 på Smidesvägen 10 i Solna. 

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 25 maj 2021

Transfer Group AB höll årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdsvägen 29, 182 33 Danderyd. 

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 10 maj 2021

Transfer Group AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdsvägen 29, 182 33 Danderyd.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 19 januari 2021

Transfer Group AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd. 

Kallelse till extra bolagsstämma