Investor Relations

Styrelse och revisor

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Transfer Groups styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Mats Holmberg VD Transfer Group och styrelseledamot

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Commuter Security Group AB, Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Sensec Academy AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB.
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Sensec Holding AB (publ) 43%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Alarm Sweden AB, SKOTAS AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB.
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: 30 947 479 aktier genom Des Mond AB.

Anna Frick Styrelseledamot

(född 1968)
Anna Frick har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom kommunikation, strategi och digital omställning, såväl nationellt som internationellt.

Pågående uppdrag: Ledamot: Fortnox AB (publ), Cell Impakt AB (publ), Leo Vegas AB (publ), Lohilo Foods AB (publ), Svea Ekonomi AB, Sensec Holding AB (publ), Target Aid AB, Stiftelsen War Child.
Ägare: AFO AB 100%
Tidigare uppdrag: Ledamot: Nordnet AB, Nordnet Bank AB, Odd Molly International AB, Vendo Ekonomi AB, Garberg Reklambyrå AB (tidigare vVD och ledamot), Frisq Holding AB, A3 Allmänna, Oakwood Creative AB (tidigare VD)
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: 58 000 aktier genom närstående. 

Pernilla Jennesäter Styrelseledamot

(född 1980)
Pernilla Jennesäter är CFO i en säkerhetskoncern i ett expansivt skede med förvärv.

Pågående uppdrag: CFO och HR ansvarig Sensec AB. Suppleant MilSec Sverige AB.
Ägare: PJ Dressage 100%.
Tidigare uppdrag: Verksamhetschef: Gömmargårdens ridssällskap, Skillinge Dressyr.
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet.
Oberoende: Nej, då Pernillas huvudsakliga ersättning kommer från Sensec Holding AB (publ) där Mats Holmberg är största ägare och tillika styrelseordförande.
Aktieinnehav: Inga.

Per Nordberg Styrelseledamot

(född 1956)
Per Nordberg har bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv, från såväl noterade som onoterade bolag inom energi, verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen. Per har aktivt genomfört ett stort antal företagsutvecklingar.

Pågående uppdrag: Ordförande: Svenska Aerogel Holding AB (publ), RentalCare AB, Scandoc AB.
Ledamot: iCashier AB.
VD: ZAXX Energy of Sweden AB (publ).
Ägare: Executive Management Consulting Stockholm EMC AB (100%).
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar: Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca, Nasdaq.
Senior Advisor i noterade/onoterade bolag.
Utbildning: CivEk HHS Stockholm, MBA IMD
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: Inga.

Sverker Littorin Styrelseordförande

(född 1955)
Sverker Littorin har lång och omfattande erfarenhet från svenskt näringsliv och styrelsearbete.

Pågående uppdrag: Ordförande: Aremo Förvaltning AB, Stressklubben AB, DS SPAC 1 AB, DS SPAC 2 AB, Effekt Svenska AB, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Nexar Group (publ), Papilly AB (publ), Africa Resource AB (publ).
Ledamot: Dividend Sweden AB, Raybased Proptech AB, HemDel AB, Yepzon OY, Meltron AB (publ), SENS AB (publ).
Ägare: Momentor AB 100%.
Senior Advisor: Capillar Capital AB, Skinnars Advisory AB.
Etiopisk Honnorärskonsul i Sverige.
Anders Wall stipendiat i entreprenörskap.
Tidigare uppdrag: Group Vice President Elekta AB, vVD Pharmadule Emtunga AB, VD/Ordförande MedCap AB, VD Pharmera Group AB samt styrelsepositioner i Onoterat AB, Sectra AB, PartnerTech och ordförande i Olivia gruppen, Samtrans och Medlearn. Fd vice ordförande i Kommunstyrelsen i Danderyd.
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm samt juridikstudier i Uppsala.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: 116.400 aktier genom Momentor AB.

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Vid årsstämma den 25 maj 2021 valdes Allians Revision & Redovisning AB till revisionsbolag, med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor. Allians Revision & Redovisning AB är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR. Adress: Box 6070, 175 06 Jarfalla, telefon +46-8 50 90  6400.
Revisorsarvoden för 2020 kommer att betalas enligt godkänd räkning.

 

Angivna innehav och ­engagemang i ­andra bolag
Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i Transfer avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. I förteckning över engagemang i andra bolag ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

Mentor

Bolagets mentorer är Amudova AB.
Amudova nås på e-post info@amudova.se , telefon 08-546 017 58 och har utdelningsadressen Box 5855, 114 34 Stockholm.