Investor Relations

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 

Transfer Group AB (publ) höll extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Warfvinges väg 35, 112 74 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär