Investor Relations

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 22 augusti 2023

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget"), höll extra bolagsstämma tisdagen den 22 augusti 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär