Investor Relations

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 4 oktober 2021

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021, kl. 10.00 på Smidesvägen 10 i Solna. 

Kallelse till extra bolagsstämma