Investor Relations

Ledning

Pernilla Jennesäter VD

(född 1980)
Pernilla Jennesäter besitter flerårig erfarenhet som CFO i noterad miljö inom säkerhetsbranschen.

Pågående uppdrag: CFO och HR ansvarig Sensec AB. Suppleant MilSec Sverige AB.
Ägare: PJ Dressage 100%.
Tidigare uppdrag: Verksamhetschef: Gömmargårdens ridssällskap, Skillinge Dressyr.
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet.
Oberoende: Nej, styrelseledamot
Aktieinnehav: 567 023 aktier.

Karin Nilsson CFO

Född: 1973
Pågående uppdrag: CFO Transfer Group AB 
Tidigare uppdrag: CFO Fuud AB, revisor EY
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga

Jens Klevengård Försäljningschef

Född: 1988
Pågående uppdrag: Försäljningschef Transfer Group AB (publ)
Tidigare uppdrag: Försäljningschef CSG, Account Manager Stanley Security Sverige AB, Account Manager SSF Stöldskyddsföreningen
Utbildning: Kandidatexamen Data & Systemvetenskap Stockholms universitet, Säljutbildning Advisor Partner, Praktisk projektledning Lexicon, Ledarskapsutbildning Pareto 80/20, GMU Värnplikt Ingenjörssoldat Norrbottens regemente I 19 Försvarsmakten
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 40 047 aktier

Mathias Svedlund VD Sensec AB

Född: 1977

Befattning: VD på Sensec Holding AB (publ) sedan 2021 och tidigare anställd i Senseckoncernen mellan 2006-2018
Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik vid Uppsala Universitet, Företagsekonomi vid Uppsala Universitet.
Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Etableringsansvarig, Försäljningsansvarig samt Kontorschef och delägare i Licab East AB.
Innehav: 28 110 aktier

Pelle Johansson VD Commuter Security Group AB, CSG

(född 1977)

Pelle Johansson är VD på Commuter Security Group AB (CSG).
Pågående uppdrag: Ledamot: Branschorganisationen Säkerhetsföretagen SÄKAB AB.
Tidigare uppdrag: VD i dotterbolag till Keolis koncernen.
Utbildning: Executive Management Program samt Keolis ledarskapsprogram vid Stockholm School of Economics. Progressive management, Akademi Båsta samt Göteborgs universitet.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: 27 100 aktier. 

Mika Andersson VD Amigo Alarm Sweden AB

Mika Andersson är VD på Amigo Alarm Sweden AB sedan 11 februari 2022.
(född 1967)

Pågående uppdrag:
VD Soft Telecom Sweden AB, VD MA Konsult & Försäljning AB.
Tidigare uppdrag: KAM Mil Sec Sverige AB
Utbildning: Gymnasium, Naturvetenskaplig linje. Professionell försäljning och ledarskapsutbildning.
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 1 252 416 aktier privat och genom bolag.

Patrik Olsson VD Altum Security AB och Mil Sec AB

Född: 1979

Pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Försäljningsansvarig Hammerglass AB
Utbildning: Gymnasium samt diverse säkerhetsutbildningar
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga

Baard Lund VD Sensec Solutions AS

Född: 1955

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för två norska bolag.
Tidigare uppdrag: VD för eget rådgivningsbolag
Utbildning: Befälsskola, krigsskola, ekonomiutbildning från BI samt kandidatexamen i HR.
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga