Investor Relations

Ledning

Mats Holmberg VD

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Commuter Security Group AB, Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Sensec Academy AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB.
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Alarm Sweden AB, SKOTAS AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB.
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 99 751 114 aktier.
Optionsinnehav: 2 260 000 optioner.

Karin Nilsson CFO

Född: 1973
Pågående uppdrag: CFO Transfer Group AB 
Tidigare uppdrag: CFO Fuud AB, revisor EY
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga
Optionsinnehav: 1 160 000 optioner.

Mathias Svedlund VD Sensec AB och Sensec Solutions AS

Född: 1977

Befattning: VD på Sensec Holding AB (publ) sedan 2021 och tidigare anställd i Senseckoncernen mellan 2006-2018
Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik vid Uppsala Universitet, Företagsekonomi vid Uppsala Universitet.
Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Etableringsansvarig, Försäljningsansvarig samt Kontorschef och delägare i Licab East AB.
Innehav: 42 165 aktier
Optionsinnehav: 1 160 000 optioner.

Louise Fagerheim HR-chef

Född: 1964

Pågående uppdrag: HR- och kommunikationschef Transfer Group AB (publ).
Tidigare uppdrag: HR- och kommunikationschef Commuter Security Group AB. Har varit verksam som HR chef i ett antal bolag, så som Bygma, Svenska Kyrkan, Tikkurila, Peab, Länsförsäkringar Stockholm och Carlsberg. Både på nordisk och nationell nivå.
Utbildning: Executive MBA M Gruppen 2014, Personalchefsprogrammet M Gruppen 2002, Handelsskola Hilleröd (DK)
Oberoende: Ja

Aktier i Transfer: 0

Thomas Walldof VD Transfer Security AB