Investor Relations

Ledning

Mats Holmberg VD

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Transfer Networks Sweden AB, Altum Security AB
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Systems AB, 
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB, Commuter Security Group AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB, Sensec Academy AB
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 100 283 192 aktier.

Karin Nilsson CFO

Född: 1973
Pågående uppdrag: CFO Transfer Group AB 
Tidigare uppdrag: CFO Fuud AB, revisor EY
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga

Mathias Svedlund VD Sensec AB och Sensec Solutions AS

Född: 1977

Befattning: VD på Sensec Holding AB (publ) sedan 2021 och tidigare anställd i Senseckoncernen mellan 2006-2018
Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik vid Uppsala Universitet, Företagsekonomi vid Uppsala Universitet.
Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Etableringsansvarig, Försäljningsansvarig samt Kontorschef och delägare i Licab East AB.
Aktieinnehav: 42 165 aktier

Thomas Walldof VD Amigo Systems AB

Född: 1982

Pågående uppdrag: VD sedan december 2023 på Amigo Systems AB
Tidigare uppdrag: VD på Wellsec AB
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 0 aktier

Magnus Ahde VD Altum Security AB

Född: 1970

Pågående uppdrag: VD på Altum Security AB
Styrelseledamot: Poster And Paw AB, MFK Fastigheter AB, Hexa Studio AB, Tillinge-Gryta 2:7 AB, Home Guard Security Stockholm AB, Ahde Design och Styling AB, Magnus Ahde AB.
Tidigare uppdrag: VD på bland annat Key Control Sweden AB och Mil Sec Sverige AB.
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 0 aktier