Investor Relations

Ledning

Pernilla Jennesäter VD

(född 1980)
Pernilla Jennesäter besitter flerårig erfarenhet som CFO i noterad miljö inom säkerhetsbranschen.

Pågående uppdrag: VD Transfer Group AB (publ), Styrelseledamot i Sensec AB, Commuter Security Group AB, Amigo Alarm AB samt Altum Security AB.
Ägare: PJ Dressage 100%.
Tidigare uppdrag: CFO och HR: Sensec AB samt Verksamhetschef: Gömmargårdens ridssällskap, Skillinge Dressyr.
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet.
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 850 534 aktier.
Optionsinnehav: 1 820 000 optioner.

Mats Holmberg Arbetande styrelseordförande

(f. 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Commuter Security Group AB, Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Sensec Academy AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB.
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Alarm Sweden AB, SKOTAS AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB.
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 99 751 114 aktier.
Optionsinnehav: 2 640 000 optioner.

Karin Nilsson CFO

Född: 1973
Pågående uppdrag: CFO Transfer Group AB 
Tidigare uppdrag: CFO Fuud AB, revisor EY
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga
Optionsinnehav: 1 160 000 optioner.

Jens Klevengård Försäljningsdirektör Transfer Group & Divisionschef Transfer Security

Född: 1988
Pågående uppdrag: Försäljningsdirektör Transfer Group & Divisionschef Transfer Security
Tidigare uppdrag: Försäljningschef CSG, Account Manager Stanley Security Sverige AB, Account Manager SSF Stöldskyddsföreningen
Utbildning: Kandidatexamen Data & Systemvetenskap Stockholms universitet, Säljutbildning Advisor Partner, Praktisk projektledning Lexicon, Ledarskapsutbildning Pareto 80/20, GMU Värnplikt Ingenjörssoldat Norrbottens regemente I 19 Försvarsmakten
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 60 084 aktier
Optionsinnehav: 1 160 000 optioner.

Mathias Svedlund VD Sensec AB och Sensec Solutions AS

Född: 1977

Befattning: VD på Sensec Holding AB (publ) sedan 2021 och tidigare anställd i Senseckoncernen mellan 2006-2018
Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik vid Uppsala Universitet, Företagsekonomi vid Uppsala Universitet.
Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Etableringsansvarig, Försäljningsansvarig samt Kontorschef och delägare i Licab East AB.
Innehav: 42 165 aktier
Optionsinnehav: 1 160 000 optioner.

Mika Andersson Affärsområdeschef Transfer Security

Född: 1967

Pågående uppdrag:
Affärsområdeschef Transfer Security, VD Soft Telecom Sweden AB, VD MA Konsult & Försäljning AB.
Tidigare uppdrag: KAM Mil Sec Sverige AB
Utbildning: Gymnasium, Naturvetenskaplig linje. Professionell försäljning och ledarskapsutbildning.
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 1 354 024 aktier privat och genom bolag.
Optionsinnehav: 1 160 000 optioner.

Patrik Berg VD Commuter Security Group AB, CSG

Född: 1968

Pågående uppdrag: VD Commuter Security Group AB
Tidigare uppdrag: Affärsområdeschef CSG
Utbildning: Gymnasium samt vidare studier inom språk och IT. Diplomerad Säkerhetschef och Säkerhetssamordnare. Ledarskapsutbildningar: LMI personligt ledarskap, UGL, Pareto 80-20 mf.l. Diplomerad internrevisor ISO 9001 och 14001. Arbetsrätt och förhandlingsteknik.
Oberoende: Ja
Aktier i Transfer: 8 000
Optionsinnehav: 140 000 optioner.

Louise Fagerheim HR-chef

Född: 1964

Pågående uppdrag: HR- och kommunikationschef Transfer Group AB (publ).
Tidigare uppdrag: HR- och kommunikationschef Commuter Security Group AB. Har varit verksam som HR chef i ett antal bolag, så som Bygma, Svenska Kyrkan, Tikkurila, Peab, Länsförsäkringar Stockholm och Carlsberg. Både på nordisk och nationell nivå.
Utbildning: Executive MBA M Gruppen 2014, Personalchefsprogrammet M Gruppen 2002, Handelsskola Hilleröd (DK)
Oberoende: Ja

Aktier i Transfer: 0