Investor Relations

Ledning

Mats Holmberg VD Transfer Group

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Commuter Security Group AB, Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Sensec Academy AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB.
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Sensec Holding AB (publ) 43%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Alarm Sweden AB, SKOTAS AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB.
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: 31 047 479 aktier genom Des Mond AB.

Nina Karlsson CFO Transfer Group AB

(född 1968)

Nina Karlsson är CFO och ekonomichef på Transfer Group AB.
Pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag: Ekonomiansvarig Djursholms golfklubb.
Utbildning: Redovisningsekonom FEI, Företagsekonomiska institutet.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: Inga.

Fredrik Dahlström Försäljningschef Amigo Alarm Sweden AB

(född 1982)

Fredrik Dahlström är försäljningschef på Amigo Alarm AB.
Pågående uppdrag: Inga
Tidigare uppdrag: Key Account manager: iZafe AB, Sensec AB.
Utbildning: Gymnasium Naturvetenskapliga programmet, enskilda kurser inom ledarskap och konflikthantering, företagsutbildning samt försvarsmakten.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: 62 500.

Pelle Johansson VD Commuter Security Group AB, CSG

(född 1977)

Pelle Johansson är VD på Commuter Security Group AB (CSG).
Pågående uppdrag: Ledamot: Branschorganisationen Säkerhetsföretagen SÄKAB AB.
Tidigare uppdrag: VD i dotterbolag till Keolis koncernen.
Utbildning: Executive Management Program samt Keolis ledarskapsprogram vid Stockholm School of Economics. Progressive management, Akademi Båsta samt Göteborgs universitet.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: Inga.

Mattias Ståhl VD Amigo Alarm Sweden AB

(född 1977)

Mattias Ståhl är VD på Amigo Alarm Sweden AB sedan 4 augusti 2021.
Pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag: Ordförande/Ledamot Digital Touch AB.COO High Sec Hosting HCDC AB, Senior utvecklare iZafe/Add Secure, IT-konsult Home Call Sweden AB.
Utbildning: Gymnasium samt enskilda kurser.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: Inga.