Investor Relations

Ägare

Transfers 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2022

Aktieägare Antal aktier % av kapital
Des Mond AB 71 112 197 31,57%
Michael Pettersson 11 610 215 5,16%
Anora Holding AB 7 029 411 3,12%
Avanza Pension 6 004 239 2,67%
Magnus Ahde AB 4 914 500 2,18%
Vedefors Consulting AB 2 339 135 1,04%
Swedbank Försäkring 2 144 018 0,95%
Lars Göran Håll 2 111 829 0,94%
Mikael Förvaltnings AB 2 000 000 0,89%
Björn Collin Invest AB 2 000 000 0,89%
Summa 10 största ägare 111 265 544 49,40%
Övriga ägare 113 953 024 50,60%
Totalt antal aktier 225 218 568 100,00%