Investor Relations

Ägare

Transfers 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/12 2022

Aktieägare Antal aktier % av kapital
Des Mond AB 71 112 197 31,57%
Michael Pettersson 11 510 215 5,11%
Anora Holding AB 7 029 411 3,12%
Avanza Pension 5 846 071 2,60%
Magnus Ahde AB 3 000 000 1,33%
Lars Göran Håll 2 846 170 1,26%
Mikael Förvaltnings AB 2 400 000 1,07%
Vedefors Consulting AB 2 339 135 1,04%
Swedbank Försäkring 2 224 266 0,99%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 2 017 368 0,90%
Summa 10 största ägare 110 324 833 48,98%
Övriga ägare 114 893 735 51,02%
Totalt antal aktier 225 218 568 100,00%