Investor Relations

Ägare

Transfers 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/12 2022

Aktieägare Antal aktier % av kapital
Des Mond AB 71 112 197 31,6%
Michael Pettersson 11 510 215 5,1%
Anora Holding AB 7 029 411 3,1%
Avanza Pension 5 846 071 2,6%
Magnus Ahde AB 3 000 000 1,3%
Lars Göran Håll 2 846 170 1,3%
Mikael Förvaltnings AB 2 400 000 1,1%
Vedefors Consulting AB 2 339 135 1,0%
Swedbank Försäkring 2 224 266 1,0%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 2 017 368 0,9%
Summa 10 största ägare 111 265 544 49,4%
Övriga ägare 113 953 024 50,6%
Totalt antal aktier 225 218 568 100,0%