Investor Relations

Finansiell kalender

februari 22 2023
Bokslutskommuniké 2022

Publiceras kl 8.30

april 26 2023
Årsredovisning 2022

Publiceras kl 8.30

maj 09 2023
Delårsrapport Q1 2023

Publiceras kl 8.30

maj 11 2023
Årsstämma 2023
augusti 18 2023
Delårsrapport Q2 2023

Publiceras kl 8.30.

november 14 2023
Delårsrapport Q3 2023

Publiceras kl 8.30