Investor Relations

Pressmeddelanden

Verksamhetsuppdatering med Pernilla Jennesäter

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") publicerar idag en videointervju med Pernilla Jennesäter, vd för Transfer, som bland annat behandlar följande punkter:

  • Varför vände Transfer till positivt EBITDA under Q3 i år?
  • Hur kommer en förmodad kommande lågkonjunktur att påverka Transfer?
  • Hur ser Transfer på framtida förvärv givet en ansträngd kapitalmarknad?
  • Vad har varit mest utmanande det senaste halvåret och hur ser framtiden ut?

Se intervjun i sin helhet via denna länk:
https://youtu.be/0McyV1ycZ5U

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, vd Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.