Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Sensec mottar order på säkerhetsteknik från Sysav

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har mottagit en order från Sysav Industri AB ("Sysav") om att leverera säkerhetsteknik i form av fyra stycken radiologiska detektorer från Radcomm. Ordervärdet beräknas uppgå till ca 3 MSEK och detektorerna ska vara levererade till Sysav senast under slutet av Q2 2023.

Detektorerna, som kommer säkerställa att avfallet som inkommer till Sysav inte innehåller radioaktivt material, omfattar tre stycken detektorer i form av Radcomm 4069-2, som uppgraderar och moderniserar Sysavs tidigare detektorer. I tillägg tillkommer även en helt ny detektor i form av Radcomm 7000-2 som representerar nästa nivå inom strålningsdetektering, genom att använda gammaspektroskopi och isotopidentifieringsteknologier, vilket ger ännu fler möjligheter än tidigare.

- Vi är stolta över att vår avancerade detektionsutrustning även i fortsättningen bidrar till att säkra avfallsindustrin och samhället i stort. Vår teknologi spelar en viktig roll i att upprätthålla högsta säkerhetsstandarder vid Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö, säger Tommy Arvidsson, KAM på Sensec.

Avfallsindustrin är en industri under stark tillväxt och en viktig del för såväl ett cirkulärt och hållbart samhälle som för Sensecs erbjudande. Sensec arbetar ständigt med att utveckla och leverera innovativ teknik som bidrar till en tryggare och säkrare arbetsplats för kunderna.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.