Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Sensec levererar säkerhetsteknik till frivården

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har levererat säkerhetsteknik till frivården. Affären, som har en begränsad inverkan på Transfers finansiella ställning, har i ett första steg implementerats på frivårdskontoret i Stockholm stad. Under nästa år beräknas fler frivårdskontor i Sverige implementera säkerhetsteknik för att trygga säkerheten för sin personal och sina klienter.

De säkerhetshöjande åtgärderna, som syftar till att trygga säkerheten för personalen att utföra sitt samhällsviktiga och brottsförebyggande arbete, består av en metalldetektor, likt de som finns på dagens flygplatser.

- Kriminalvården har länge varit en stor och viktig kund för oss. Att de nu väljer att även implementera säkerhetsutrustning på frivårdskontoret i Stockholm ser vi som mycket positivt. Totalt finns det 33 frivårdskontor i Sverige och vi hoppas att vi även i framtiden får vara med och leverera säkerhetsteknik till resterande kontor, säger Tommy Arvidsson, KAM på Sensec.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.