Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Sensec får i uppdrag att leverera automatiserade röntgensystem för kontroll av sprängämnen

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag, Sensec AB ("Sensec"), har fått i uppdrag att leverera säkerhetsteknik till Linköpings flygplats. Tekniken omfattar automatiserade röntgensystem av C2-standard för kontroll av sprängämnen i handbagage, en röntgenteknik som blir allt vanligare på flygplatser. Ordern har en begränsad inverkan på Transfers finansiella ställning, men visar på den bredd Transfer har i sitt helhetserbjudande.

Röntgensystemen följer EU:s nya regler, vilket innebär att passagerare inte behöver ta ur elektronik från handbagaget när de passerar säkerhetskontrollen om röntgensystemen uppfyller C2-standard eller högre. Detta kommer att bidra till snabbare passagerarflöden och en bättre reseupplevelse för passagerarna.

- Vi är glada att kunna bidra till en förbättrad upplevelse, såväl för Linköpings flygplats som för passagerarna. Att EU nu tillåter passagerare att lämna kvar sina datorer och surfplattor i handbagaget är något som bidrar till att minska köerna. Flygplatser behöver dock implementera röntgensystem som uppfyller C2-standard eller högre, och vi står redo att bistå med den implementationen även för andra flygplatser, säger Johan Thylander, KAM på Sensec.

Linköpings flygplats är en i raden av flygplatser i Sverige som nu har valt att implementera C2-standard i sin säkerhetskontroll.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.