Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Sensec AB har erhållit tilldelningsbeslut avseende säkerhetsutrustning till Kriminalvården med ett ordervärde om ca 98 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har vunnit en upphandling avseende röntgen- och metalldetektionsutrustning för Kriminalvården. I ramavtalet ingår även Polisen, SIS och SLSO. Uppdragen beräknas starta den 1 april 2023 och löpa till och med den 31 mars 2025 med option på ytterligare två år. Det totala ordervärdet över hela avtalsperioden (2+2 år) beräknas uppgå till cirka 98 MSEK.

Upphandlingen omfattar röntgen- och metalldetektionsutrustning för Kriminalvårdens häkten, anstalter och frivården. Upphandlingen omfattar också tillhörande produkter och tjänster såsom utbildning, service och support. Kriminalvården genomför denna upphandling som en samordnad upphandling tillsammans med  Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Stockholms läns sjukvårdsområde.

- Jag är oerhört glad och stolt över att vi även fortsättningsvis får förtroendet att leverera  säkerhetsutrustning till sveriges häkten, anstalter och frivård. Kriminalvården har länge varit en av Sensecs största och mest trogna kunder. Att vi vinner denna upphandling är ett kvitto på hårt arbete och god förståelse för kundens behov, säger Tommy Arvidsson, KAM på Sensec. 

- Denna tilldelning är ett styrkebesked för hela koncernen. Att Kriminalvården återigen väljer Sensec som leverantör är ett bevis på att vi tillhandahåller högkvalitativa produkter och tjänster som skapar nöjda kunder. Sensec är marknadsledande inom sitt område och har visat ihållande lönsamhet i många år. Att denna trend håller i sig är en avgörande del i vår fortsatta resa mot att bli Sveriges ledande säkerhetskoncern, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group. 

Tilldelningsbeslutet omfattas även av en avtalsspärr fram till och med 27 februari 2023. Avtalet kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Om Kunden

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, anstalter och frivård. Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstol minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Polismyndigheten är landets största myndighet med drygt 34 000 medarbetare. Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner, sju nationella avdelningar och ett kansli.

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Uppdrag är att utveckla och bedriva hälso- och sjukvård inom primärvård, psykiatri, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt forskning och utveckling.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023, kl. 16.20.