Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag mottar order på omfattande fordonsramningsskydd från rikstäckande public service-bolag

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Sensec AB, i samarbete med Transfer Security AB, har mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 MSEK och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs.

Det är ett samarbete mellan Transfers två dotterbolag, Sensec AB och Transfer Security AB, som har gjort det möjligt att genomföra denna affär, där Transfer Security AB kommer att vara ansvarig för leveransen av fordonsramningsskyddet. Skyddet, som består av flera olika delar, är en omfattande installation där flera produkter tillsammans bildar en helhet som kommer att ge kunden ett gott skydd.

- Vi är mycket glada över att ha fått denna order. Det visar på vår förmåga att erbjuda kvalitativa säkerhetslösningar och att samarbeta mellan våra dotterbolag. Samarbetet mellan Sensec och Transfer Security har varit avgörande för att kunna leverera det omfattande och högkvalitativa fordonsramningsskyddet som kunden efterfrågar. Vi ser detta som ett bevis på vår förmåga att skapa synergier inom koncernen och att kunna erbjuda våra kunder det bästa möjliga skyddet, säger Magnus Ahde, KAM på Transfer Security.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.