Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG får förlängt avtal med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken till SL

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i utsatta områden till SL förlängt. Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen har nu beslutat att utnyttja den första optionen vilket innebär att avtalet nu löper till och med 30 september 2025. Därefter finns möjlighet att även det sista optionsåret löses ut. Det totala avtalsvärdet för den kommande avtalsperioden på två år beräknas uppgå till cirka 36 MSEK.

Beslutet att förlänga samarbetet grundar sig främst i det arbete som CSG hittills utfört under avtalsperioden. Trafikförvaltningen anser att CSG levererat goda resultat i termer av kvalitet och tillgänglighet vilket innebär att man nu får fortsatt förtroende att bidra till resenärernas trygghet i kollektivtrafiken.

CSG bistår i uppdraget med trygghetsvärdar inom hela kollektivtrafiksnätet i Region Stockholm med fokus på utsatta områden. Trygghetsvärdar arbetar kontaktskapande och serviceinriktat och är genom sin närvaro och synlighet en viktig del för resenärers upplevda trygghet i kollektivtrafiken.

- Det är otroligt glädjande att få detta besked. Det är ett kvitto på att det arbete våra medarbetare utför är av stor vikt för att påverka den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken. Att Trafikförvaltningen väljer att utnyttja sin option ger oss möjligheten att fortsätta det viktiga trygghetsarbetet i kollektivtrafiken som vi med stolthet har genomfört i över 20 år tillsammans med vår kund, säger Patrik Berg, VD på CSG. 

Sedan 2003 har CSG tillhandahållit trygghets- och säkerhetstjänster till SL och har i dag tre pågående uppdrag med Trafikförvaltningen i Stockholm. Förutom trygghetsvärdar bistår CSG även med väktare för egendomsbevakning och ordningsvakter för att upprätthålla den allmänna ordningen och öka tryggheten i kollektivtrafiken. Totalt omfattar CSG:s samtliga uppdrag med trafikförvaltningen drygt 250 medarbetare i hela Stockholm.

- CSG har under 2022 haft ett starkt tillväxtår med flera nya uppdrag. Att parallellt med de nya kunder som väljer CSG få bibehålla och få förlängning av befintliga uppdrag visar på det engagemang och den kvalitet CSG står för. Efterfrågan på trygghetsvärdstjänster som ett komplement till de traditionella bevakningstjänsterna ökar och är en viktig del av vårt erbjudande. Uppdraget har sedan 2020 haft en god lönsamhet och öppnat dörrar hos nya kunder för såväl CSG som övriga bolag i Transfer Group. Kombinationen av personella trygghetstjänster och säkerhetsteknik som finns inom Transfer Group är den bästa och mest effektiva lösningen i ett heltäckande trygghets- och säkerhetsarbete, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023, kl 08.15.