Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Altum Security har fått i uppdrag att leverera okrossbara glaslösningar till en större butikskedja

Transfer Group AB (publ):s dotterbolag Altum Security AB ("Altum") har fått i uppdrag att leverera och installera okrossbara glaslösningar till en större butikskedja i Sverige. Altum kommer till en början att leverera Hammerglass Add-On-system till 50 av butikskedjans cirka 200 butiker där leveransen kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd under 2022. 

Altum har, tillsammans med Hammerglass, bistått butikskedjan med projektering samt rådgivning av lämpligt skydd. Affären är viktig ur ett synlighetsperspektiv då Hammerglass Add-On-system kommer synas på butiker runt om i hela Sverige och är även ett bra referensobjekt inför framtida affärer för både Hammerglass och Altum.

- Kunden valde oss som leverantörer främst med anledning av vår förmåga att leverera över hela landet. Med våra samarbetspartners och personal spritt runt om i Sverige får kunden en enhetlig lösning och samma säkerhetsnivå oavsett vart i landet deras olika avdelningar ligger, säger Patrik Olsson, VD Altum Security AB.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.