Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group genomför förändringar i bolagsstrukturen - konsoliderar dotterbolag och bildar Transfer Security

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo Alarm") byter namn till Transfer Security AB ("Transfer Security" eller "Bolaget") för att skapa ett starkare varumärke inom säkerhetsteknik och fysisk säkerhet. Verksamheterna i Transfers två andra dotterbolag, Altum Security AB ("Altum") och Mil Sec Sverige AB ("Mil Sec"), kommer också att överföras till Transfer Security för att förstärka synergierna och skapa ett helhetserbjudande med en bredare portfölj av lösningar.

Denna förändring av bolagsstrukturen kommer också att leda till en ökad effektivitet och lönsamhet för Transfer-koncernen genom kortare ledtider och en mer samordnad verksamhet.

- Konsolideringen av våra dotterbolag under Transfer Security är ett viktigt steg för att skapa en mer effektiv och lönsam verksamhet. Synergierna från en mer samordnad försäljning kommer att öka vår konkurrenskraft på marknaden. Transfer Security levererar ett starkt helhetserbjudande av säkerhetsteknik, vilket i kombination med koncernens övriga divisioner kommer förenkla och förbättra leveransen av skräddarsydda lösningar, säger Pernilla Jennesäter, VD för Transfer Group.

Transfer Security kommer att vara den nya plattformen för flertalet av koncernens säkerhetstjänster, inklusive larm- och övervakningstjänster, säkerhetsprodukter för fastigheter och företag samt säkerhetstjänster för den offentliga sektorn. Detta är ett viktigt steg för att fortsätta expansionen och visionen om att vara en ledande aktör inom säkerhetsbranschen. Bolaget kommer att bistå med ett gediget utbud av skräddarsydda lösningar för att skydda mot inbrott, beskjutning, fordonsramning, rån och tryckvågor. Varumärket Amigo utvecklar själva både hård- och mjukvara, bland annat i form av egenutvecklade bärbara mobila larmenheter.

Jens Klevengård, försäljningsdirektör i Transfer, kommer även att bli ny divisionschef för Transfer Security och kommenterar:
- Vi är mycket glada över att kunna presentera Transfer Security som vårt nya helhetskoncept inom säkerhetsteknik och säkerhetsprodukter för företag och verksamheter i Norden. Genom att samla företagen Amigo Alarm, Altum Security och Mil Sec under ett gemensamt varumärke kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre service och en bredare portfölj av skräddarsydda säkerhetslösningar.

I samband med förändringen i bolagsstrukturen blir Mika Andersson, tidigare VD för Amigo Alarm, ny affärsområdeschef. Patrik Olsson, tidigare VD för Altum, har avslutat sin anställning. Louise Fagerheim, tidigare HR-chef på Commuter Security Group AB, har blivit ny HR-chef i Transfer.

Följande personer utgör den nya ledningsgruppen i Transfer:
Pernilla Jennesäter - VD Transfer Group
Mats Holmberg - Arbetande styrelseordförande
Karin Nilsson - CFO Transfer Group
Jens Klevengård - Försäljningsdirektör Transfer Group och divisionschef Transfer Security
Mathias Svedlund - VD Sensec AB och Sensec Solutions AS
Patrik Berg - VD Commuter Security Group AB
Mika Andersson - Affärsområdeschef Transfer Security
Louise Fagerheim - HR-chef Transfer Group

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.