Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group AB (publ) publicerar noteringsmemorandum

Transfer Group AB (publ) publicerar idag sitt noteringsmemorandum inför noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Första dag för handel är satt till måndagen den 30 augusti 2021.

Noteringsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.transfer.se.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.