Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Transfer Group AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 30 augusti 2021.

Mats Holmberg, VD Transfer Group kommenterar beskedet; -"Det är med stor glädje jag mottar beskedet om NGM:s villkorade godkännande av vår notering. Nu inleder vi en ny era för Transfer som noterat bolag med allt vad det innebär. Det är en miljö som såväl ledning som styrelse är mycket bekväma i och vi ser fram emot en tillväxtresa i det publika rampljus som en marknadsnotering medför." avslutar Mats Holmberg

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Filer för nedladdning