Investor Relations

Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma 10 maj 2021

Transfer Groups extra bolagsstämma hölls i Danderyd den 10 maj 2021.

Val av styrelse

Till styrelsen valdes Sverker Littorin som styrelseordförande, som ledamöter valdes Anna Frick, Pernilla Jennesäter, Per Nordberg och Mats Holmberg (omval).

Beslut om publik nyemission

Stämman beslutade om att inleda en publik nyemission med start den 25 maj. Nyemissionen innefattar maximalt 8 000 000 aktier till teckningskursen 1,2 kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD, mats.holmberg@transfer.se

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.