Investor Relations

Pressmeddelanden

Byte av mentor till beQuoted AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") har idag ingått avtal med beQuoted AB om att agera som mentor för Bolaget. Bytet av mentor från tidigare Amudova AB till beQuoted AB sker i samband med att Daniel Söderberg, medgrundare av, och verksam i Amudova AB, nu valts in i Transfers styrelse. beQuoted AB tillträder som mentor för Transfer från och med idag den 6 december 2022.

- Jag vill tacka Amudova för ett bra och kvalitativt arbete under vår noteringsprocess samt under vårt första år som noterade på NGM Nordic SME. Jag ser samtidigt fram emot ett fortsatt bra samarbete med beQuoted, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.