Investor Relations

Pressmeddelanden

VD Pernilla Jennesäter mer än tredubblar sitt innehav i Transfer Group

Transfer Group AB (publ) meddelar idag att Pernilla Jennesäter, VD i Transfer Group AB (publ), har förvärvat 445 502 aktier. Genom aktieförvärvet ökar Pernillas innehav från 121 521 aktier till 567 023 aktier, vilket innebär att hennes innehav ökar med 367 procent. Transaktionen skedde utanför marknaden till kursen 0,30 öre per aktie där säljaren är Mats Holmberg, styrelseordförande i Transfer Group AB (publ).

- Att Pernilla väljer att köpa aktier är ett styrkebesked. Vi är ett expansivt tillväxtbolag som måste följa det regelverk som gäller med att vara noterade, vilket innebär att vi under långa perioder varken får köpa eller sälja aktien. För första gången på länge uppstod nu en möjlighet som innebar att Pernilla kunde köpa aktier och då var detta en väldigt smidig lösning. Jag har inte för avsikt att avyttra fler aktier i närtid, säger Mats Holmberg, styrelseordförande i Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.