Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Transfer Security Sweden AB har fått tilldelningsbeslut avseende personlarm och larmmottagning till Vaggeryds kommun

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Transfer Security Sweden AB ("Transfer Security") har vunnit en upphandling avseende personlarm och larmmottagning för Vaggeryds kommun. Uppdragen beräknas starta den 1 juni 2023 och löpa till och med den 31 maj 2027. Avtalet är strategiskt i linje med Transfer Groups inriktning och plan att växa inom affärsområdet kommun, vars behov väl möter Transfer Groups breda erbjudande av säkerhetslösningar.

Upphandlingen omfattar personlarm, larmmottagning och tillhörande produkter och tjänster såsom utbildning, service och support till Vaggeryds kommun. Den initiala omfattningen vid avtalsstart är 58 larm men antalet enheter kan komma att öka under avtalstiden. Personlarmen som levereras kommer från Transfer Security:s egna varumärke Amigo som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller personlarm. Vaggeryds kommun genomför denna upphandling genom förnyad konkurrentutsättning via Adda Inköpscentrals ramavtal för personlarm, vilket Transfer Security har varit ramavtalsleverantör för sedan 2022.

Transfer Group arbetar idag med flera kommuner runt om i Sverige där flertalet av de tjänster och produkter som finns inom koncernens dotterbolag levereras till kunderna. Kommuners behov av breda säkerhetslösningar skapar såldes synergier mellan dotterbolagens olika erbjudanden och tillsammans skapar Transfer Group unika helhetslösningar. Kommuner är därför ett affärsområde som Transfer Group har för avsikt att växa och ta ytterligare marknadsandelar inom framgent vilket gör att den här affären är helt i linje med framtagen strategi.

- Jag är glad över att vi fortsätter växa och få förtroendet från fler kommuner i Sverige. Med egen utveckling av personlarm har vi en styrka i hur vi kan anpassa och optimera våra lösningar utifrån våra kunders behov och krav. Det är därför roligt att fler kommuner nu väljer oss som sin nya leverantör. Att vi vinner denna upphandling är ett kvitto på vår förståelse för kundens behov, säger Fredrik Dahlström, Affärsutvecklare på Transfer Group.

Tilldelningsbeslutet omfattas även av en avtalsspärr fram till och med 22 maj 2023. Avtalet kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Om Kunden

Vaggeryd ligger i nordvästra delen av Småland och har 14 854 invånare. Kommunen har en levande landsbygd med en del mindre tätorter och två större centralorter; Vaggeryd och Skillingaryd.