Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Sensec får i uppdrag att leverera säkerhetslösningar till EU-finansierat projekt

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har fått i uppdrag att leverera säkerhetslösningar till ett EU-finansierat projekt i Sverige och Finland. Uppdraget avser att leverera röntgenutrustning till Viking Lines färjeterminaler i Stockholm och Åbo till ett totalt ordervärde uppgående till 3 MSEK.

Syftet med projektet är att EU vill undersöka huruvida det är möjligt att öka säkerheten för passagerarna på färjorna inom EU. Idag utförs enbart stickprovskontroller men genom projektet får man möjlighet att testa om det är möjligt att tillföra ytterligare säkerhet på ett effektivt sätt. Faller projektet ut väl finns det stor potential att färjeterminaler inom EU i framtiden har en mer komplett säkerhetskontroll, likt dagens flygplatser.

- För oss är det viktigt att få vara huvudpartner till ett EU-finansierat projekt. Färjetrafiken är för oss en viktig målmarknad, såväl i Sverige som i övriga Europa, och ser vi bra resultat från projektet finns det stora förhoppningar att andra färjerederier tar efter Viking Line, säger Mathias Svedlund, vd på Sensec.

- Sensec har uppvisat en stark orderingång under våren och vi ser tydliga tendenser på att den pandemi som orsakade försämrad försäljning nu börjar återgå till liknande eller till och med högre nivåer som före pandemin. Att Sensec får vara huvudleverantör i ett EU-finansierat projekt är ett styrkebesked som även öppnar upp för stora möjligheter framöver, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

Uppdraget ska vara slutfört och levererat till Viking Line i oktober 2022.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.