Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag mottar order på 150 personlarm

Transfer Group AB (publ) meddelar idag att dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"), i samarbete med Transfer Security AB ("Transfer Security"), har mottagit en order från Vallentuna och Täby kommun på initialt 150 personlarm, vilket är ett resultat av tidigare vunna upphandlingar med de båda kommunerna. Det totala ordervärdet, som inkluderar installation och support, uppgår till cirka 2 MSEK.

Larmen avser de befintliga personlarmen som Amigo (ett varumärke till Transfer Security) tillhandahåller. Under 2023 kommer dessa larm att uppgraderas till de nya LTE-larmen som bygger på helt ny teknik och som kommunicerar över 4G/5G.

Transfer är stolta över att kunna erbjuda en komplett lösning för kommunernas säkerhetsbehov genom ett starkt samarbete mellan dotterbolagen. Synergierna mellan CSG och Transfer Security gör det möjligt att erbjuda kommunerna heltäckande säkerhetslösningar i form av både den senaste tekniken inom personlarm samt områdesbevakning genom bilburen väktare.

- Vi är glada att kunna leverera ett brett erbjudande av både bevakningstjänster och larmövervakning till Vallentuna och Täby kommun. Ordern är ett resultat av ett starkt samarbete mellan CSG och Transfer Security och visar på koncernens breda erbjudande av säkerhetslösningar. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med kommunerna för att säkerställa deras säkerhet och trygghet, säger Jens Klevengård, försäljningsdirektör Transfer Group & Divisionschef Transfer Security.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.