Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag erhåller tilldelningsbeslut avseende perimeterskydd till Luftfartsverket med ett ordervärde om ca 40 MSEK

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Sensec AB, i samarbete med Transfer Security AB, har vunnit en upphandling avseende perimeterskydd för Luftfartsverket. Ramavtalet beräknas löpa under två år och starta så snart tidsfristen för avtalsspärren löpt ut. Det estimerade ordervärdet beräknas uppgå till 40 MSEK under kommande period.

Upphandlingen avser främst nyinstallation och utbyggnad av befintligt perimeterskydd. Syftet med ramavtalet är att säkerställa Luftfartsverkets behov av ny- och ombyggnation av befintliga anläggningars perimeterskydd. 

Följande perimeterskydd omfattas av upphandlingen:

  • Mekaniska barriärer såsom stängsel, överklättringsskydd, stålpaneler
  • Underkrypningsskydd
  • Mekaniska gång- och körgrindar
  • Elstyrda/ automatiska körgrindar
  • Pollare
  • Fordonsbarriärer
  • Övriga fysiska säkerhetsprodukter

Det är ett samarbete mellan Transfers två dotterbolag, Sensec AB och Transfer Security AB, som har gjort det möjligt att genomföra denna affär, där Transfer Security AB kommer att vara ansvarig för leveransen av perimeterskydden. Affären har även genomförts i samarbete med GPP Perimeter Protection AB.

- Vi är otroligt stolta över att ha vunnit upphandlingen för perimeterskyddet hos Luftfartsverket. Med vårt breda utbud av fysiska säkerhetsprodukter och expertis inom området, kan vi erbjuda en av de mest omfattande lösningarna på marknaden. Att ha fått förtroendet är ett tecken på vårt engagemang hos andra kunder och vår förmåga att leverera på högsta nivå. Vi ser fram emot att leverera högsta kvalitet och bygga ett fint samarbete, säger Magnus Ahde, KAM på Transfer Security AB. 

- Samarbetet mellan våra dotterbolag skapar ett starkt helhetserbjudande som möjliggör leverans av högkvalitativa lösningar för Luftfartsverkets anläggningar. Vi har genom Sensec AB sedan länge levererat säkerhetsutrustning inne på flygplatserna, att vi nu också får bidra till ett ökat skalskydd ligger helt i linje med Transfer Groups ambition om att vara en totalleverantör av fysisk säkerhet. Jag ser fram emot att inleda ett långt och framgångsrikt samarbete med Luftfartsverket, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

Tilldelningsbeslutet omfattas även av en avtalsspärr fram till och med 13 mars 2023. Avtalet kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 11.30.