Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling till ett ordervärde om ca 75 MSEK som omfattar bevakningstjänster på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har vunnit en upphandling som omfattar bevakningstjänster med ordningsvakter tillsammans med operatör i bevakningscentral dygnet runt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ordervärdet uppgår till ca 75 MSEK fördelat över fem år. 

- Vi ser fram emot att starta samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och samtidigt ta oss an ett av Europas största universitetssjukhus. Jag är stolt och tacksam över våra medarbetare som är en stark bidragande faktor till att vi fortsätter vinna stora avtal, säger Jens Klevengård, försäljningschef på CSG.

Uppdraget, som startar den 1 augusti i år, omfattar stationär och ronderande bevakning av hela sjukhusanläggningen om ca 330 000 kvm. Totalt kommer uppdraget omfattas av 20 heltidsanställda samt flertalet deltids- och behovsanställda.

- CSG fortsätter visa att man är konkurrenskraftiga. Jag är otroligt imponerad över den kvalité man levererar till kund vilket i sin tur smittar av sig i vunna avtal. Transfer Group fortsätter växa på alla plan i takt med att behovet av säkerhetstjänster växer och vi fortsätter stå redo att leverera säkerhet i världsklass, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

Om Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Nya Karolinska Solna (NKS)
Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset rankas som ett av världens mest framstående sjukhus och tillsammans med Karolinska institutet är det ett medicinskt centrum med mycket högt internationellt anseende. Karolinska Universitetssjukhuset är uppdelat på två enheter, en i Solna och en i Huddinge. Byggprojektet Nya Karolinska Solna (NKS) utgör en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Under åren 2016-2018 flyttade Karolinska Universitetssjukhuset in i toppmoderna sjukhusbyggnader på enheten i Solna.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022, kl 10.45.