Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling avseende bevaknings- och säkerhetstjänster till två kommuner i Stockholms län

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har vunnit en upphandling avseende bevaknings- och säkerhetstjänster för Vallentuna och Täby kommun. Uppdragen, som beräknas starta den 1 januari 2023, löper till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år. Ordervärdet för Vallentuna kommun beräknas uppgå till 12 MSEK med en takvolym uppgående till 18 MSEK för hela avtalsperioden. Ordervärdet för Täby kommun beräknas uppgå till 11 MSEK med en takvolym uppgående till 25 MSEK för hela avtalsperioden.

Uppdragen innefattar områdesbevakning av en bilburen väktare som varje dag, året runt, ska bevaka kommunernas fastigheter och verksamheter. I tillägg omfattas avtalet med Täby kommun även av ordningsvakter till offentliga platser samt övriga receptionstjänster. Avtalet med Vallentuna kommun omfattas även av bevakning och tillsyn av kommunens idrottshallar. I övrigt ska CSG även bistå med larmcentral- och personskyddstjänster för de båda kommunerna.

Trots att CSG inte var den billigaste anbudsgivaren vann man de båda anbudsområdena på grund av höga kvalitétspoäng. I och med tilldelningsbeslutet blir Vallentuna och Täby kommun de första kommunerna i Stockholms län som CSG kommer att bistå med bevaknings- och säkerhetstjänster inom. 

- Att vi vinner både Vallentuna och Täby kommun trots att vi inte var billigast av alla anbudsgivare visar på att vi hamnar rätt i vårt erbjudande och att vi lyckas påvisa den kvalité som vi tillför våra kunder runt om i Sverige. 2022 har varit ett historiskt bra år då vi vunnit fler affärer och fler nya kunder än något annat år tidigare, säger Jens Klevengård, försäljningschef på Transfer Group. 

Upphandlingen innefattar totalt tre olika anbudsområden. Tilldelningsbeslutet för Danderyds kommun, som är det sista anbudsområdet, har ännu inte meddelats men beräknas göra det inom ett par veckor.

Tilldelningsbeslutet omfattas även av en avtalsspärr fram till och med 10 oktober 2022. De båda avtalen för respektive kommun kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.