Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG tilldelas även Danderyds kommun i tidigare kommunicerad upphandling

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Commuter Security Group ("CSG"), har tilldelats det tredje och sista anbudsområdet, Danderyds kommun, i den upphandling som kommunicerades den 30e september 2022. Uppdraget, som beräknas starta den 1 januari 2023 och löpa till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år, har ett ordervärde som beräknas uppgå till 12 MSEK med en takvolym uppgående till 18 MSEK för hela avtalsperioden. I och med att CSG tidigare har tilldelats Vallentuna och Täby kommun så erhöll man samtliga tre anbudsområden i upphandlingen.

Uppdraget innefattar områdesbevakning av en bilburen väktare som varje dag, året runt, ska bevaka kommunens fastigheter och verksamheter. I tillägg ska CSG även bistå med larmcentral- och personskyddstjänster under avtalsperioden.

I och med tilldelningsbeslutet, som man tilldelades på grund av högst kvalitetspoäng, blir Danderyds kommun den tredje kommunen i Stockholms län som CSG kommer att bistå med bevaknings- och säkerhetstjänster inom. 

- Att vi även kammar hem det tredje och sista anbudsområdet påvisar återigen styrkan i vårt erbjudande. Vi ska fortsätta på inslagen väg, vilket visat sig vara ett vinnande koncept, för att fortsätta ro hem fina affärer, säger Jens Klevengård, försäljningsdirektör på Transfer Group. 

- Helt fantastiskt att vi tilldelades samtliga tre anbudsområden och får ansvaret att trygga säkerheten i stora delar av norrort i Stockholm. Jag är stolt över alla medarbetare som är en stark bidragande faktor till att vi ofta erhåller höga kvalitetspoäng i upphandlingarna, säger Pelle Johansson, vd på CSG.

Tilldelningsbeslutet omfattas av en avtalsspärr fram till och med 24 oktober 2022. Avtalet kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.