Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning till ett ordervärde om ca 30 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har tecknat ett avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning till ett ordervärde uppgående till ca 30 MSEK fördelat på två år. Uppdraget omfattar leverans av säkerhet- och bevakningstjänster till tre av kundens svenska industrienheter och anses vara av strategiskt vikt då det är första gången man erbjuder tjänsterna inom affärsområdet industri.

- Vi säkrar ytterligare en stor affär och fortsätter samtidigt att ta marknadsandelar och bredda våra tjänster till ytterligare ett affärsområde. Affären är ett kvitto på att vi fortsätter hålla hög nivå i allt vi gör. Året har börjat starkt för CSG och det ser ljust ut framöver, säger Jens Klevengård, försäljningschef på CSG.

Uppdraget, som startar den 1 september i år, innefattar att CSG kommer tillhandahålla stationär och ronderande bevakning och tillsammans med säkerhetsansvariga från kundens sida vara ytterst ansvariga för säkerheten. Totalt kommer ca 25 heltidsanställda och flertalet deltids- och behovsanställda arbeta med kunden på de olika industrienheterna.

- Senaste tidens hårda arbete ger resultat. Återigen säkrar CSG ett fint avtal med ett av Sveriges ledande bolag inom sin bransch. Uppdraget ger en kvalitetsstämpel som har potential att bidra till flera affärer för hela koncernen framgent, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022, kl. 13.15.