Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG har erhållit auktorisation inom hamn- och sjöfartskontroll till följd av tidigare affär

I samband med att Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") tecknade ett avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning ("Kunden"), ansökte och erhöll CSG även en auktorisation för hamn- och sjöfartskontroll.

Genom att CSG erhållit auktorisation för hamn- och sjöfartskontroll öppnas fler möjligheter upp till nya affärer framgent inom bland annat in- och utgående gods vid hamnar. 

Det avtal som tecknades med Kunden i maj i år trädde i kraft under gårdagen. CSG kommer i samband med detta att, för första gången någonsin, kontrollera in- och utgående gods från sjötrafiken. Att CSG nu för första gången någonsin drar nytta av auktorisationen på en av Kundens tre industriområden är en viktig referens att kunna visa upp för potentiella framtida kunder.

- Det finns ett begränsat antal hamnar i Sverige men affärerna är oftast stora och omfattande med långa avtalstider. Att vi har erhållit denna auktorisation innebär att vi kommer kunna erbjuda våra tjänster till ännu fler kunder, säger Jens Klevengård, försäljningschef på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.