Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG får utökade avtal i tidigare vunnen upphandling

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag, Commuter Security Group ("CSG"), har fått merparten av avtalen utökade i tidigare kommunicerad vunnen upphandling. Avtalen, som omfattar kommunerna Vallentuna och Danderyd med avtalsstart den 1 januari 2023, har ett utökat ordervärde på 1,4 MSEK per år respektive 2,7 MSEK per år.

Tilldelningsbeslutet med Vallentuna kommun, som kommunicerades den 30 september 2022, kommer omfatta ytterligare en väktarbil som löper från eftermiddag till kväll/natt och som arbetar trygghetsskapande och synligt med fokus på uppsökande och relationsbyggande arbetssätt med ungdomar och unga vuxna i kommunen. Denna utökning motsvarar 8-10 timmar extra per dygn, utöver den 12 timmars bil som är beställd från början.

Tilldelningsbeslutet med Danderyds kommun, som kommunicerades den 13 oktober 2022, kommer från och med nu att omfatta 26 arbetstimmar per dygn istället för 12 timmar per natt som var avtalat från början. CSG kommer att bistå med områdesväktare dygnet runt och med en gruppledarfunktion under vardagar som arbetar med samverkan, uppföljning och uppdragsutveckling tillsammans med Danderyd kommuns säkerhetsavdelning.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.