Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG erhåller två tilldelningsbeslut från Trafikverket avseende bevakningstjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Commuter Security Group AB, har erhållit två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Tilldelningsbesluten avser bevakningstjänster till Trafikverkets plattformar, förbindelser och tillhörande objekt på Stockholms Centralstation respektive Örebro Centralstation. De båda uppdragen beräknas starta den 1 april 2023 med en löptid på tre år samt en option på ytterligare två år (1+1). Ordervärdet för Stockholms Centralstation uppgår till ca 16 MSEK och för Örebro Centralstation ca 10 MSEK över hela femårsperioden.

De båda uppdragen innefattar ordningsvakter som varje dag, året runt, har till uppdrag att skapa trygghet och synlighet för både resenärer och personal samt bistå med en hög nivå av service. 

- Under 2020 tilldelades vi Stockholms Centralstation av Trafikverket och att vi nu vann denna upphandling på nytt visar på den kvalitet som vi har levererat de senaste åren. En stor del till att vi även vann Örebro Centralstation, som är ett nytt område för oss, är på grund av den höga service och det brottsförebyggande arbete som vi har bistått med på Stockholms Centralstation sedan 2020. I och med detta fortsätter vi att ta marknadsandelar och jag ser fram emot att fortsätta vårt mångåriga och värdefulla samarbete med Trafikverket, säger Jens Klevengård, försäljningsdirektör på Transfer Group.

Tilldelningsbesluten omfattas även av en avtalsspärr om 10 dagar. De båda avtalen kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.