Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG erhåller tilldelningsbeslut med Kammarkollegiet avseende bevaknings- och larmcentraltjänster

Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentralstjänster. Commuter Security Group AB ("CSG"), ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ("Transfer"), har tilldelats sju anbudsområden avseende bevakningstjänster. CSG har även blivit tilldelade larmcentralstjänster som är ett rikstäckande avtalsområde. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder kronor under hela avtalsperioden, som löper under 48 månader med start den 1 april 2023. Transfers bedömning är att ca 20-40 miljoner kronor kommer att tillföras CSG under avtalsperioden, dock råder det stor osäkerhet och det slutliga ordervärdet för CSG:s del kan bli såväl mer än 40 MSEK som mindre än 20 MSEK.

De sju olika anbudsområdena inom bevakningstjänster som CSG har tilldelats, och som man även är avropsberättigad inom, innefattar Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Örebro och Östergötland. Totalt uppgår antalet ramavtalsleverantörer, i de områden där CSG har fått tilldelning, till 8-10 stycken och tilldelningen av enskilda uppdrag sker genom förnyad konkurrensutsättning. Det är svårt att exakt uppskatta hur stor del av det totala ordervärdet som kommer att tillföras CSG, eftersom det finns totalt 21 olika anbudsområden inkluderade i upphandlingen och flera leverantörer ingår i varje anbudsområde.

- Att återigen vara vald som ramavtalsleverantör av Kammarkollegiet är en stor ära för oss. Samarbetet har historiskt varit framgångsrikt med omfattande avtal. Denna gång har vi tilldelats sju anbudsområden jämfört med fyra förra gången, inklusive tjänsterna personskydd och larmcentral. Vi växer såväl geografiskt som inom nya affärsområden och vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa bevaknings- och larmcentralstjänster kommande fyra år, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

Tilldelningsbeslutet omfattas även av en avtalsspärr till och med 6 februari 2023. Avtalet kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.