Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Amigo Alarm får sin första order i Finland

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo") får en order på Amigo Tools i Finland från AXIA Security Services OY, ett säkerhetsföretag som bl.a. erbjuder väktar-, ordningsvakts-, personskydds- och värdetransportstjänster. Ordern kan ses som en genombrottsorder, trots att det är ett något lägre ordervärde, då det är första gången man levererar sitt skalbara rapporteringssystem till Finland. 

Kunden hade behov av ett anpassningsbart system där RFID-teknik var av stor prioritet. Genom RFID-tekniken kan bolagets anställda läsa av streckkoder och RFID-taggar som underlag för att de har varit vid avtalad plats vid rätt tidpunkt.

- Vi har under en längre tid haft behov av ett rapporteringssystem som passar våra behov. Valet föll på Amigo Tools då vi inte hittade något liknande system på den finska marknaden. Genom Amigo Tools kan vi anpassa systemet efter vår verksamhet vilket var av stor vikt vid val av leverantör, säger Benjamin Hakala, VD på AXIA Security Services.

- Det är glädjande att vi nu tar steget in på en för oss ny marknad. Vår teknik är skalbar och anpassningsbar vilket gör den konkurrenskraftig i stora delar av världen. Vi kommer nu lägga större fokus på att ta ytterligare marknadsandelar på den finska marknaden, säger Fredrik Dahlström, försäljningschef på Amigo.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är INTE av väsentlig art enligt bolagets informationspolicy, innebärande att den varken har någon större finansiell eller strategisk påverkan. Sådan information som är att anse väsentlig enligt bolagets Informationspolicy skall alltid kommuniceras genom pressmeddelande med hänvisning till en sk MAR-etikett.