Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Altum Security har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett ordervärde om drygt 5 MSEK

Altum Security AB ("Altum") som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett större projekt i södra Sverige. Ordern, som till stor del består av säkerhetsglas, omfattas av ett ordervärde uppgående till drygt 5 MSEK. Leverans kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd i början på Q3 2022.

Altum har sedan februari i år varit involverade i projektet. Förutom att leverera säkerhetshöjande produkter har man bistått med projektering samt rådgivning av lämpligt skydd. 

- Det glädjer mig att vi äntligen är i mål i ett stort projekt som vi varit involverade i under större delen av året. För oss är det av stor vikt att bygga ett nära samarbete med byggföretagen då det har potential att leda till fler och större ordrar framgent. Behoven av säkerhetsprodukter blir allt mer påtagliga och vi ser en markant större efterfrågan på dessa produkter nu jämfört med för några år sedan, säger Patrik Olsson, regionchef syd och väst på Altum Security.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.