Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups ägarspridningsemission övertecknades

Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget"), meddelar idag att ägarspridningsemissionen som beslutades av extra bolagsstämman den 10 maj 2021 övertecknades. Teckningsgraden uppgick till ca 102 procent. Genom ägarspridningsemissionen så tillförs Bolaget totalt 9,6 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 8 125 000 aktier fördelat på ca 300 investerare. Efter ägarspridningsemissionen så kommer antalet aktier att öka från 109 369 813 aktier till 117 369 813 aktier. Aktiekapitalet ökar från 1 640 547 kronor till 1 760 547 kronor.

"Först och främst vill jag välkomna alla nya aktieägare varmt välkomna till Transfer Group och tacka för det stora intresset kring Bolaget. Huvudsyftet med emissionen var att få in fler kvalificerade aktieägare inför den kommande marknadsnoteringen, vilket jag tycker vi lyckats med galant. I och med denna emission samt Dividend Swedens vinstutdelning så får vi en mycket bra ägarspridning inför noteringen.

Arbetet med noteringen fortgår och samtliga inom koncernen arbetar dagligen för att få till en notering så snart som möjligt. Vi har i stort sett daglig dialog med de involverade parterna som bolagets mentorer och handelsplatsen och för varje dag som går så kommer vi en dag närmare en efterlängtad notering. Under gårdagen beslutade Dividend Sweden under extra bolagsstämman om vinstutdelning av aktier i Transfer med avstämningsdag den 2 juli. I och med detta så måste vi invänta spridningsintyget från denna utdelning innan vi kan noteras vilket kommer ta några veckor. Vi har istället en målbild om att noteras i mitten på augusti och när vi väl noteras så kommer vi vara väl förberedda. Med detta vill jag önska alla en glad midsommar och en härlig sommar!" - Mats Holmberg, VD Transfer Group

Emissionen i korthet
Den 10 maj 2021 beslutades det på extra bolagsstämman att genomföra en emission med syftet att sprida ägandet inför den kommande marknadsnoteringen. Emissionen pågick mellan den 2 juni 2021 - 21 juni 2021. Emissionen tecknades till 102 procent och Bolaget tillförs därmed 9,6 MSEK. Likviden kommer främst att användas till att utveckla Bolaget och genomföra förvärv.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se