Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group utser Patrik Olsson till VD för Altum Security och Mil Sec

Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") meddelar idag att Patrik Olsson har utsetts till ny VD för Bolagets helägda dotterbolag Altum Security AB ("Altum") och Mil Sec Sverige AB ("Mil Sec"). Patrik, som tidigare varit regionchef syd & väst för Altum, tillträder sina nya tjänster omedelbart. 

Som tidigare kommunicerat kommer Mil Sec att fokusera på inbrottsskydd i form av kameraövervakning, larm, lås och passersystem och bl.a. erbjuda produkter från passerkontrollsföretaget SALTO Systems AB och kameraövervakningsbolaget Avigilon Corporation som man nyligen tecknat premiumpartneravtal med. Mil Sec är ett väletablerat och starkt varumärke som har har funnits i Sverige sedan 1987. Historiskt sett har Mil Sec erbjudit varor och tjänster som till stor del går att likställa med de Altum arbetar med, det vill säga olika typer av skalskydd för högsäkerhetsobjekt. Genom att Patrik blir VD för både Mil Sec och Altum kommer de båda bolagen på ett kostnadseffektivt sätt drivas parallellt. 

- Det ska bli otroligt roligt att axla ansvaret för både Mil Sec och Altum. Båda bolagen har stor potential att fortsätta växa och marknadsutsikterna är på vår sida. Altum har under det senaste året vuxit starkt och genom Mil Sec kommer de nya premiumpartneravtalen sälja högkvalitativa produkter. Jag har stora förhoppningar på att den nya konstellationen kommer bli mycket lönsam, säger Patrik Olsson, ny VD på Altum och Mil Sec.

Den nya verksamhetsinriktningen stärker helhetserbjudandet för koncernen ytterligare samtidigt som möjligheter för korsförsäljning ökar mellan Altum och Mil Sec då de fortsatt är två närbesläktade bolag utifrån verksamhetsinriktning.

- Sedan i höstas har vi arbetat hårt med att utarbeta en ny organisation i och med fusionen. När Patrik nu kliver in som VD för de båda bolagen har vi lagt grunden för en stark och stabil koncern som har framtiden för sig. Patrik har lång erfarenhet inom branschen och ett stort kontaktnätverk och jag är övertygad om att han kommer klara uppgiften galant, säger Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.