Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group undertecknar avsiktsförklaring avseende samarbetsavtal tillsammans med I-SEC International Security

Transfer Group ("Transfer") har undertecknat en avsiktsförklaring med I-SEC International Security B.V ("I-SEC"), ett internationellt säkerhetsföretag med fokus på flyg- och flygplatssäkerhet. Syftet med samarbetsavtalet är att båda parter tillsammans ska kunna lämna in ännu mer kvalitativa och konkurrenskraftiga anbud på de större flygplatserna i Sverige och utmana den traditionella säkerhetsmarknaden i landet. Således drar man nytta av varandras erfarenheter för att bli det bästa alternativet för upphandlande myndigheter i framtiden.

I-SEC finns för närvarande på flera av de största internationella flygplatserna i både Asien och Europa. Nu avser de att ta steget in på Sveriges flygplatser och ser då Transfer Group, med i synnerhet dotterbolagen Commuter Security Group ("CSG") och Sensec, som en naturlig partner för att bli konkurrenskraftiga i framtida upphandlingar.

- Vi har framgångsrikt tagit marknadsandelar i både Asien och Europa genom starka samarbetsavtal med andra aktörer på de olika marknaderna. I Europa finns vi på stora flygplatser som Frankfurt, Schiphol och Barajas i Madrid. När vi nu ska ta steget in i Sverige ser vi Transfers nya konstellation som extra intressant. CSG finns redan på två flygplatser i Sverige idag och Sensec har även lång erfarenhet av säkerhet på framför allt flygplatser. Tillsammans kommer vi att vara mycket konkurrenskraftiga i framtida upphandlingar, säger Rom Shaked, VD för I-SEC.

Avsiktsförklaringen är baserad på att I-SEC tar hand om säkerhetskontroll av bagage, passagerare, flygplatsanställda och varutransporter. CSG kommer att ansvara för säkerheten på och runt flygplatsen och Sensec kommer att ansvara för att utbilda säkerhetspersonalen genom Sensec Academy och vid behov även leverera hårdvara.

- I-SEC är ett multinationellt företag med mycket gott renommé över hela världen. Samarbetsavtalet följer vår strategi och stärker vår position ytterligare på flygplatser i Sverige. Ett av målen med fusionen var att skapa synergier mellan dotterbolagen sinsemellan. Nu får vi testa detta när CSG och Sensec går samman för att bli starkare i framtida upphandlingar, säger Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022, kl. 08.00.