Investor Relations

Pressmeddelanden

Karin Nilsson utses till extern Chief Financial Officer för Transfer Group

Karin Nilsson har idag utsetts till extern Chief Financial Officer (CFO) för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och tar därmed över efter Behdad Malakan. Karin startar sin nya tjänst den 1 september 2022.

Karin är auktoriserad redovisningskonsult med lång erfarenhet från såväl noterad som onoterad miljö och har under en längre tid jobbat nära Transfer och dåvarande Sensec Holding AB (publ). Sedan tidigare har Karin även varit anställd som revisor hos Ernst & Young Sweden AB.

- Med Karins breda kompetens och erfarenhet kommer hon vara en viktig tillgång när vi nu ska fortsätta växa. Karin har varit involverad i Transfers och Sensecs verksamheter under flera år vilket är positivt när vi nu går in i en intensiv höst, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

Behdad Malakan återgår till en heltidsanställning som Senior Controller hos Sensec Solutions AS där han kommer ta ett större operativt ansvar, vilket är nödvändigt för att hantera den växande efterfrågan på bolagets säkerhetsteknik.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.