Investor Relations

Pressmeddelanden

Jens Klevengård utses till försäljningschef för Transfer Group

Jens Klevengård har idag utsetts till försäljningschef för Transfer Group AB (publ) ("Transfer"). Jens kommer närmast från rollen som försäljningschef hos Transfers helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") där han skördat stora framgångar. Genom att Jens nu blir försäljningschef på koncernnivå skapas ett tydligare fokus på korsförsäljning mellan dotterbolagen.

Jens har en gedigen erfarenhet och ett gott renommé från säkerhetsbranschen. Under de senaste sex åren har han varit anställd hos CSG som affärsutvecklare och försäljningschef och dessförinnan var han anställd som Account Manager hos SSF Stöldskyddsföreningen och STANLEY Security Sverige AB. 

- Jens har under det senaste året visat sin förmåga att vinna stora affärer med några av Sveriges största företag. Vi har förutsättningarna som krävs för att skörda starka synergieffekter av dotterbolagen sinsemellan och med Jens ombord lägger vi i ytterligare en växel och drar nytta av vårt erbjudande till fullo. Vi får nu in den kompetens vi länge eftersökt och jag känner mig trygg med att vi kommer skapa ett starkt kassaflöde utifrån vad Jens tidigare har levererat, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

Jens kommer fortsätta utveckla det säljteam som sattes upp på koncernnivå i samband med fusionen och samtidigt skapa ett tydligare helhetserbjudande för kunderna. 

- Det känns fantastiskt att få vara med och driva Transfers tillväxtresa framåt. Transfer har en nästintill unik one-stop-shop-lösning som jag ser stora möjligheter att utveckla framgent, säger Jens Klevengård, tillträdande försäljningschef på Transfer Group.

Jens Klevengård tillträder sin nya tjänst den 1 september 2022 och kommer ingå i ledningsgruppen.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.