Investor Relations

Pressmeddelanden

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission

Anmälan
För att delta i nyemissionen, fyll i och skicka in följande Anmälningssedel.

Bakgrund och motiv
Transfer grundades 2014 av Mats Holmberg. Under de första åren har fokus legat på att utveckla en digital IT-plattform med automatiserad matchningsfunktion för arbetssökanden. Plattformen är också basen för de bolag som förvärvas och en mötesplats för matchning av jobb. En mötesplats där arbetsgivare och arbetstagare hittar varandra.

Villkor i korthet
Styrelsen i Transfer Service Group AB har beslutat att Bolaget ska börsnoteras under 2020. Som ett led i detta beslutade styrelsen den 15 maj att genomföra en nyemission för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Emissionslikviditeten kommer att användas till fortsatt tillväxt.
Läs mer i vårt Investeringsmemorandum