Investor Relations

Pressmeddelanden

Den publika nyemissionen har öppnat

Danderyd 2021-06-03


Teckningsanmälan har nu öppnat för den ägarspridning som beslutades på den extra bolagsstämman den 10 maj. Det är en publik nyemission som innefattar maximalt 8 000 000 aktier till teckningskursen 1,20 kr per aktie. Denna nyemission inleddes den 2 juni och pågår till och med den 21 juni 2021. Värdering vid full teckning (post-money) kommer att uppgå till ca 140,8 MSEK.

För mer information om hur du tecknar aktier: https://www.transfer.se/emission2021/ .

För reportage och mer information om Transfers ägarspridningsaktivitet : https://finanstid.se/transfer-group-lagger-grunden-till-att-bli-ledande-inom-sakerhetsbranschen/

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD, info@transfer.se

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.

Filer för nedladdning