Investor Relations

Pressmeddelanden

CSG tecknar avtal med Region Sörmland och förlänger avtal med Karlstad flygplats

Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen vunnit upphandling och tecknat ett nytt avtal med Region Sörmland samt förlängt befintligt avtal med Karlstad Flygplats.

Totalt uppgår avtalsvärdet för Region Sörmland och förlängningen av avtalet med Karlstad flygplats till ca 16-20 MSEK förutsatt att Karlstad flygplats är i full drift från och med nästa år.

Avtal med Region Sörmland

CSG har tecknat avtal med Region Sörmland om att biljettkontroll i kollektivtrafiken från och med 2022-01-01. Avtalet löper under totalt fyra år inklusive förlängningsoptioner till och med 2025-12-31. Avtalets värde uppgår till ca 2,5 MSEK / år och totalt 10 MSEK under hela kontraktstiden.

Förlängning av avtal med Karlstad flygplats

Under 2019 tecknade CSG avtal med Karlstad flygplats om att utföra säkerhetskontroll av passagerare mellan perioden 2020-01-01 - 2021-12-31. Karlstad flygplats har nu valt att förlänga avtalet med två år fram till och med 2023-12-31. Värdet på avtalet uppgår till ca 3-5 MSEK / år när flygplatsen är i full drift. Detta innebär att förlängningen av avtalet uppgår till ca 6-10 MSEK förutsatt att flygplatsen är i full drift.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se

Pelle Johansson, VD CSG, pelle.johansson@commutersecurity.se

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.