Investor Relations

Pressmeddelanden

Amigo Alarm Sweden AB tecknar avtal om att bygga en kameracentral

Transfer Groups dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB har tecknat avtal med Safe Solutions CCTV Kameracentral AB om att bygga en kameracentral. Arbetet förväntas vara slutfört under sommaren.

Danderyd
2021-06-04

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD, info@transfer.se

Mathias Ståhl, Produktionschef Amigo, mathias@amigo.se

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.

Filer för nedladdning